fbpx

Uzgodnienie projektu instalacji powyżej 6,5 kW

Zmiany w prawie budowlanym – konieczność zgłaszania instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 6,5 kW

19 września 2020 roku w życie weszły przepisy nakładające dodatkowe obowiązki związane z montażem instalacji fotowoltaicznych, których moc przekracza 6,5 kW. Regulacje te wynikają bezpośrednio z nowelizacji prawa budowlanego i wiążą się z dwoma nowymi wymogami odnośnie zgłaszania tego rodzaju inwestycji. Przepisy mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego w obiektach objętych modernizacją energetyczną, lecz nie brakuje również głosów, że nowelizacja wpłynie również na koszty tego rodzaju przedsięwzięć.

Zmiany przepisów dotyczących instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 6,5 kW

Nowelizacja ustawy, wchodząca w życie 19 września, dotyka wielu aspektów prawa budowlanego — przede wszystkim reguluje ona pewne kwestie pozwoleń budowlanych, ograniczenia samowoli oraz bezpieczeństwa pożarowego właśnie. Nowe przepisy wprowadzają również dwa dodatkowe wymogi bezpośrednio dotykające inwestycji fotowoltaicznych. Pierwszym z nich jest konieczność uzgodnienia projektu instalacji, której moc przekracza 6,5 kW, z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, który dokona oceny inwestycji pod względem zgodności z ogólnie obowiązującymi wymogami ochrony przeciwpożarowej. Jest to dość istotna zmiana, gdyż dotychczas w przypadku mikroinstalacji — czyli inwestycji o mocy do 50 kW — jedynym wymogiem było zgłoszenie schematu do zakładu energetycznego, co stanowiło podstawę do założenie dwukierunkowego licznika. Nowelizacja nakłada na inwestora konieczność wykonania projektu technicznego, który stanowić będzie przedmiot uzgodnienia z rzeczoznawcą.

Kolejnym z wymogów jest obowiązek powiadomienia odpowiednich organów Państwowej Straży Pożarnej. Użytkownik nowo powstałej instalacji fotowoltaicznej zobowiązany jest do zawiadomienia miejskiej lub powiatowej komendy po realizacji inwestycji.

Co zmiany w przepisach oznaczają dla użytkowników instalacji fotowoltaicznych powyżej 6,5 kW?

Nowe przepisy mogą nie tylko wydłużyć proces realizacji inwestycji, ale również zauważalnie podnieść koszt całego przedsięwzięcia. Już samo przygotowanie projektu technicznego wiąże się z dodatkowymi wydatkami — choć te i tak są nieporównywalnie mniejsze w porównaniu do kompletnego projektu budowlanego.

Co jest celem nowelizacji prawa budowlanego?

Nowe przepisy mają na celu ogólne zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego nowych inwestycji poprzez wyeliminowanie najczęściej występujących błędów i niedopatrzeń — w tym braku podstawowych zabezpieczeń, takich jak awaryjne wyłączniki. Osoba przedkładająca projekt techniczny będzie zobowiązania do wprowadzenia wszelkich zmian zasygnalizowanych przez rzeczoznawcę. Z kolei zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 6,5 kW na komendzie Państwowej Straży Pożarnej ułatwi działanie służb w przypadku potencjalnej sytuacji awaryjnej.

Według informacji podanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej przedmiotem uzgodnień projektu technicznego z rzeczoznawcą będzie przede wszystkim charakterystyka zagrożeń pożarowych instalacji fotowoltaicznej. Ocenie podlegać będzie między innymi reakcja na ogień — w tym rozmieszczenie oraz odporność ogniowa okablowania — a także wyposażenie urządzeń w wymagane zabezpieczenia oraz przygotowanie obiektu do działań ratowniczo-gaśniczych.

Firma Elektron Fotowoltaika ma już przygotowane  rozwiązania dotyczące przygotowania, zaprojektowania, uzgodnienia i wykonania instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 6,5 kW zgodnie z nowymi przepisami. Klienci mogą mieć pewność, że wszystko będzie dopięte na ostatni guzik.

UDOSTĘPNIJ

Wypełnij poniższy formularz

nasz ekspert skontaktuje się z Tobą

Wybierz instalację:
Dalej
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Telefon kontaktowy
Polityka prywatności

Wycena instalacji

Wypełnij poniższy formularz
nasz ekspert skontaktuje się z Tobą

Miesięcznie płacę około: 150 PLN
Skontaktujemy się z Tobą, aby przedstawić ofertę