fbpx

Mój Prąd 3.0 od 1 lipca 2021

01.07.2021 r. ruszył kolejny nabór wniosków o dofinansowanie

 

Mój Prąd

Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Wdrożenie programu będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej.

Cel Programu

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Budżet

Kwota alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania: do 534 000 tys. zł

Beneficjenci

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Do programu kwalifikują się  instalacje niezakończone przed dniem 1 lutego 2020 roku. Środki z “Mój prąd” nie przysługują na zwiększenie mocy (rozbudowę) lub remont już istniejącej instalacji.

Forma dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Terminy i forma składania wniosków

Nabór wniosków od 01.07.2021 r. do 22.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Uwaga ! Wnioski należy składać w formie elektronicznej. Nie należy wysyłać dokumentacji papierowej do NFOŚiGW. Wnioski złożone w formie papierowej będą ODRZUCONE!

Chcesz skorzystać z programu „Mój Prąd” ?⚡️⚡️

Zadzwoń do nas, a my:

  • Wycenimy instalację
  • Przygotujemy dokumenty
  • Dostarczymy i zamontujemy Twoją elektrownię
  • Zgłosimy instalację do zakładu energetycznego 
  • Złożymy do NFOŚiGW wniosek o dofinansowanie z programu Mój Prąd

tel. 530 502 501 – biuro@elektronpv.pl – tel. 530 502 501 – biuro@elektronpv.pl – tel. 530 502 501 – biuro@elektronpv.pl

 

UDOSTĘPNIJ

Wypełnij poniższy formularz

nasz ekspert skontaktuje się z Tobą

Wybierz instalację:
Dalej
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Telefon kontaktowy
Polityka prywatności

Wycena instalacji

Wypełnij poniższy formularz
nasz ekspert skontaktuje się z Tobą

Miesięcznie płacę około: 150 PLN
Skontaktujemy się z Tobą, aby przedstawić ofertę